ประเทศจีน ปุ่มโลหะยีนส์ ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
จุกสายพลาสติก
ปุ่มสแน็ปโลหะ
ปุ่มเสื้อกันฝน
ปุ่มเสื้อผ้าจำนวนมาก