ประเทศจีน ปุ่มโลหะยีนส์ ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ปุ่มโลหะยีนส์
จุกสายพลาสติก
ปุ่มสแน็ปโลหะ
กระดุมมุก
ปุ่มเสื้อผ้าโลหะ
แหวนโลหะ D
ปุ่มเสื้อกันฝน
หมุดทองเหลืองตกแต่ง
ปุ่มเสื้อผ้าสีดำ
ปุ่มเสื้อผ้าจำนวนมาก